You are currently viewing Delnas Trauksmes celšanas centra darbs 2020. gadā

Delnas Trauksmes celšanas centra darbs 2020. gadā

  • Post category:Jaunumi

Atskatoties uz Delnas Trauksmes celšanas centrā saņemtajiem iesniegumiem un ziņojumiem 2020. gadā, secinām, ka kopumā centra darba apjoms ir bijis līdzīgs kā 2019. gadā. Kopā 2020. gadā Delnas Trauksmes celšanas centrā saņemti 45 iesniegumi, no kuriem 4 ir identificēti kā trauksmes cēlēja ziņojumi.

Jāatzīst, ka centra noslodze gada laikā ir bijusi nevienmērīga – bija vērojama strauja saņemto iesniegumu skaita samazināšanās laikā no 2020. gada marta līdz novembrim. Tas ir skaidrojams ar Covid–19 pandēmijas dēļ noteiktajiem ierobežojumiem, tajā skaitā attālinātā darba aktualizēšanos, kā rezultātā ikdienā vairs nav iespējas atrasties ierastajā darba vidē un novērot iespējamus pārkāpumus vai negodprātīgu rīcību darba vietā. Savukārt, 2020. gada novembrī atkal novērojama iesniegumu skaita paaugstināšanās.

Delnā regulāri tiek saņemti ziņojumi, kas, lai arī nav uzskatāmi par trauksmes cēlēju ziņojumiem, var skart būtiskas sabiedrības intereses, tāpēc Delnas Trauksmes celšanas centrs ir uzņēmies iesaistīties arī šādu gadījumu risināšanā. Tie ir ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem būvniecības nozarē, tajā skaitā saistībā ar vides tiesību jautājumiem un ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu vēja ģeneratoru parku projektos, kā arī iespējamiem pārkāpumiem sakarā ar atkritumu apsaimniekošanu un iespējamu negodīgu komercpraksi uzņēmumu darbībā.

2020. gada novembris Delnā iezīmējas arī ar to, ka darbu uzsāka jauna darbinieku komanda, tajā skaitā Delnas Trauksmes celšanas centra kontaktpersona. Laikā no 2020. gada novembra līdz 2021. gada martam Delnas Trauksmes celšanas centrā saņemti kopā jau 20 ziņojumi, no kuriem vairāki ir atzīstami par trauksmes cēlēju ziņojumiem.

Šo pēdējo 4 mēnešu laikā centrā saņemto iesniegumu skaits ir ievērojami pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem. Mēs redzam, ka sabiedrībā paaugstinās informētības līmenis par trauksmes celšanu un tās mehānismiem, pieaug izpratne par trauksmes celšanu, kā arī paaugstinās iedzīvotāju uzticība trauksmes celšanas sistēmai.

Šobrīd notiek darbs pie Trauksmes celšanas likuma grozījumiem, ar kuriem tiks pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra Direktīva (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem. Paredzams, ka šie grozījumi stiprinās trauksmes cēlēju tiesisko aizsardzību un veicinās trauksmes celšanu Latvijā.

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu, vispirms iezīmējiet to un pēc tam nosūtiet mūsu redaktoriem ar Ctrl+Enter.