You are currently viewing Ko iegūst uzņēmums, ieviešot trauksmes celšanas sistēmu

Ko iegūst uzņēmums, ieviešot trauksmes celšanas sistēmu

  • Post category:Jaunumi

2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums, kas paredz trauksmes cēlēju aizsardzību un aicina cilvēkus neklusēt par nejēdzībām darba vietā. Lai to veicinātu, visām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātiem uzņēmumiem ar vairāk nekā 50 darbiniekiem ir jāievieš iekšējā trauksmes celšanas sistēma. Iesakām arī mazākiem uzņēmumiem apsvērt iespēju šo sistēmu ieviest, tā uzlabojot uzņēmuma darbību.

Trauksmes celšanas mehānismi

Jaunā sistēma nosaka, ka trauksmes celšanai uzņēmuma darbinieks var izmantot vienu no šiem mehānismiem:

  1. uzņēmuma iekšējā sistēma,
  2. kontaktpunkts – Valsts kanceleja,
  3. biedrība vai nodibinājums, t. sk. “Sabiedrība par atklātību – Delna”. 
  4. Ja nevienu no šiem mehānismiem nevar izmantot vai tie nestrādā, trauksmi var celt arī sniedzot informāciju publiski.

Trauksmi darbinieks var celt savā uzņēmumā vai iestādē, ja iekšējā sistēma ir ieviesta un viņš tai uzticas. Ikviens iedzīvotājs – gan tie, kuru uzņēmumā šāda sistēma nav prasīta, gan tie, kuru uzņēmumos darbojas trauksmes celšanas sistēma, var celt trauksmi arī ar biedrības starpniecību, piemēram – Delnas Trauksmes celšanas centrā, tādejādi arī saņemot likumā noteikto aizsardzību.

Trauksmes celšanas mehānisma ieviešana uzņēmumā ir ne tikai likuma prasību izpildīšana, tā sniedz arī virkni ieguvumu:

1. Uzņēmuma iekšējās vides un savstarpējās uzticēšanās uzlabošana

Ieviešot drošus ziņošanas kanālus un nodrošinot to pareizu darbību, ir iespējams uzlabot uzņēmuma iekšējo vidi. Lai darbiniekiem tiktu sniegta droša iespēja ziņot par pārkāpumiem, procedūrai jābūt skaidri definētai: 1) kā ziņot, 1) kur ziņot, 3) par ko ziņot, 4) kurš saņems un izskatīs ziņojumu. Likums paredz, ka trauksmes cēlēja ziņojumam piekļūst tikai ierobežots personu loks, kuriem tas ir nepieciešams, lai izmeklētu iespējamo pārkāpumu. Tas rada atmosfēru, kurā par problēmām tiek runāts, un tās tiek atklāti risinātas.

2. Iespējamo kļūdu un problēmu identificēšana

Trauksmes celšanas mehānisms starptautiskajā praksē ir pierādījis sevi kā vienu no efektīvākajiem un lētākajiem veidiem, kā uzņēmumam uzzināt par problēmām vai pārkāpumiem, kas tajā notiek. Ja uzņēmuma atbildīgie darbinieki uzzina par problēmām, tas ļauj problēmas novērst. Tādēļ iesakām arī Latvijas uzņēmumiem izveidot sistēmu, kurai darbinieki uzticas un kuru izmanto.

3. Uzņēmuma reputācijas apdraudējuma novēršana

Trauksmes celšanas likums personai, kura vēlas celt trauksmi, sniedz plašas izvēles iespējas, kur vērsties un ziņot par pārkāpumu. Ja uzņēmums ir izveidojis drošu un uzticamu iekšējo trauksmes celšanas kanālu, darbinieki biežāk izvēlēsies izmantot to, nevis kādu ārpus sava uzņēmuma. Tādejādi uzņēmums var savlaicīgi reaģēt uz problēmu un to novērst – pirms radies lielāks kaitējums vai problēmas kļuvušas zināmas konkurentiem, sadarbības partneriem, kontrolējošajām iestādēm vai plašākai sabiedrībai. Tādejādi varēs koncentrēties uz identificēto problēmu risināšanu un darbības uzlabošanu, nevis publiski skaidroties.

4. Būt atbildīgam darba devējam

Arvien vairāk augsti kvalificētu darbinieku pirms pieteikšanās uz vakanci vērtē uzņēmuma uzbūvi un tostarp iekšējās pārvaldības mehānismus. Labas pārvaldības principu ievērošana un trauksmes celšanas sistēmas esamība uzņēmumā ir būtisks signāls, ka uzņēmums atbildīgi izturas pret darbiniekiem. Arvien biežāka ir prakse, ka kvalificētais darba spēks aizplūst uz uzņēmumiem, kuri spēj un grib parūpēties par tā darbiniekiem, sakārtotu darba vidi un kopējo reputāciju, godīgu un tiesisku uzņēmējdarbību.

5. Veicināt sabiedrības izpratni par savlaicīgu negadījumu novēršanu

Lai Trauksmes celšanas likums sekmīgi darbotos, nepieciešama arī Latvijas darba kultūras un iedzīvotāju uzskatu maiņa. Praksē ir pierādījies, ka trauksmes cēlēji ne tikai ziņo par dažādiem pārkāpumiem, bet ar saviem ziņojumiem glābj cilvēku dzīvības. Tādēļ ir jāturpina skaidrot trauksmes celšanas nozīmīgums, lai mainītu iedzīvotāju aizspriedumus un veicinātu trauksmes celšanu. Ar šo likumu no valsts puses tiek skaidri definēts, ka prettiesiskas darbības netiek tolerētas un personas, kuras ziņo par noziegumiem, ir varoņi.

Uzņēmēji, kas ievieš reāli strādājošas trauksmes celšanas sistēmas un par tām izglīto darbiniekus, veicina aktīvas sabiedrības veidošanu, tā veicot nozīmīgu darbu Latvijas valsts attīstībā.

Autori: Jānis Veide, “Sabiedrība par atklātību – Delna” juristsInese Tauriņa, Alianses pret korupciju Latvijā vadītāja, “Sabiedrība par atklātību – Delna