You are currently viewing Trauksmes cēlējs ir aizsargāts!

Trauksmes cēlējs ir aizsargāts!

  • Post category:Jaunumi

Pieņemt lēmumu celt trauksmi un ziņot par sabiedrības intereses aizskarošiem pārkāpumiem un nejēdzībām, kas novērotas savā darba vietā vai dibinot darba tiesiskās attiecības, ne vienmēr ir viegls solis. Kā viens no faktoriem, kādēļ cilvēks var izlemt neziņot, ir nedrošība un bailes no sekām, kas var rasties neklusējot par pārkāpumu.

Taču trauksmes cēlēji ir aizsargāti – kopš 2019. gada, kad spēkā stājās Trauksmes celšanas likums, trauksmes cēlējiem tiek nodrošināta aizsardzība pret nelabvēlīgām sekām, kas var rasties, ziņojot par sabiedrības intereses aizskarošiem pārkāpumiem. Šajā rakstā aplūkosim, ar kādu aizsardzību trauksmes cēlējs var rēķināties trauksmes celšanas procesa laikā.

Trauksmes celšanas likums gan trauksmes cēlējiem, gan to radiniekiem nodrošina virkni aizsardzības garantiju trauksmes celšanas procesa laikā.

Identitātes aizsardzība un aizsardzība pret nelabvēlīgām sekām

Likums trauksmes cēlējam nodrošina identitātes aizsardzību. Trauksmes celšanas likums nosaka, ka trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas brīdī dati par trauksmes cēlēja identitāti tiek pseidonimizēti. Informācija par trauksmes cēlēja personas datiem var tikt nodota tikai personām un institūcijām, kurām tā nepieciešama, lai izskatītu trauksmes cēlēja ziņojumu vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai.[1]

Tāpat trauksmes cēlējs ir aizsargāts pret nelabvēlīgām sekām, kas var rasties trauksmes celšanas gaitā, kā piemēram, atbrīvošanu no amata vai darba, pārcelšana citā amatā. Likums nosaka, ka trauksmes celšanas dēļ nav pieļaujama nelabvēlīgu seku radīšana ne trauksmes cēlējam, ne viņa radiniekiem. Proti, darbinieku nedrīkst atbrīvot no darba vai amata, pazemināt amatā. Tāpat darbinieks nevar tikt disciplināri sodīts par trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanu.[2] Situācijā, ja nelabvēlīgas sekas tomēr tiek radītas, pusei, kas šīs sekas radījusi ir jāpierāda, ka nelabvēlīgās sekas nav radītas saistībā ar trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanu vai tajā norādīto informāciju.[3]

Valsts nodrošināta juridiskā palīdzība un atbrīvošana no juridiskās atbildības

Likums paredz juridisko aizsardzību trauksmes celšanas gadījumā. Izpaužot ziņas, kas, tostarp, ir noteiktas kā neizpaužamas, bet nav valsts noslēpums, trauksmes cēlējam neiestājas juridiskā atbildība.[4] Tāpat trauksmes cēlējam var tikt nodrošināta juridiskā palīdzība, ja sekas, kuru dēļ rodas nepieciešamība pēc juridiskās aizsardzības, rodas saistībā ar trauksmes cēlēja ziņojumu un pēc tā iesniegšanas.[5]

Likums arī paredz, ka trauksmes cēlējam, Trauksmes celšanas likuma un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ir tiesības saņemt atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem vai personisko kaitējumu, tostarp morālo kaitējumu.[6]

Neklusē un cel trauksmi – likums tevi aizsargā!

Raksts tapis projektā “Atbalsts trauksmes cēlējiem”, ko finansē Atklātības fonds un Alianses pret korupciju Latvijā ziedotāji.


[1] Trauksmes celšanas likums. 11. pants. Trauksmes cēlēja identitātes aizsardzība.

[2] Delna (2021) Rokasgrāmata Trauksmes Cēlējiem. Trauksmes cēlēju aizsardzība.

[3] Delna (2021) Rokasgrāmata trauksmes cēlējam. 10.lpp

[4] Trauksmes celšanas likums, 15. pants. Trauksmes cēlēja atbrīvošana no juridiskās atbildības.

[5] Delna (2021) Trauksmes cēlēja rokasgrāmata. Trauksmes cēlēju aizsardzība. 10.lpp

[6] Trauksmes celšanas likums. 10. Pants.  Trauksmes cēlēja un viņu radinieku aizsardzības garantijas. (7. punkts)

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu, vispirms iezīmējiet to un pēc tam nosūtiet mūsu redaktoriem ar Ctrl+Enter.