You are currently viewing Trauksmes celšanas centra darbs 2019. gadā

Trauksmes celšanas centra darbs 2019. gadā

  • Post category:Jaunumi

Delnas Trauksmes celšanas centrā 2019. gadā iedzīvotājus konsultējām par korupciju un citiem pārkāpumiem

“Sabiedrības par atklātību – Delna” Trauksmes celšanas (TC) centrs jau vairāk nekā 15 gadus strādā ar trauksmes cēlējiem un ziņotājiem – gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem, kas vēlas ziņot par korupciju vai citiem pārkāpumiem. Katru gadu mēs saņemam daudzus desmitus ziņojumu un ikvienam sniedzam konsultācijas un atbalstu.

2019. gada konsultācijas

Delnas Trauksmes celšanas centrs 2019. gadā saņēma 44 ziņas no potenciālajiem trauksmes cēlējiem. Eksperti ikvienu lietu izskatīja TC centra kompetences ietvaros: sniedza padomu, atbalstu vai padziļinātu konsultāciju,  ieteica vērsties kompetentajā iestādē, lai risinātu problēmu, sniedza atbalstu dokumentu sagatavošanā.  TC centra eksperti ievēro individuālu pieeju katra gadījuma risināšanā un kopējais konsultāciju laiks katram potenciālajam trauksmes cēlējam variē no 30 minūšu līdz stundas garai attālinātai konsultācijai līdz pat vairāku desmitu stundu padziļinātam darbam, veicot izpēti, sagatavojot dokumentus un atsevišķos gadījumos nodrošinot pārstāvību tiesā.

Atbalsts trauksmes cēlējiem

No visiem 44 potenciālajiem trauksmes cēlējiem 2019. gadā, deviņos gadījumos persona tika identificēta kā trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma izpratnē. Visos šajos gadījumos TC centra eksperti nodrošināja konsultācijas trauksmes cēlējiem:

  • četros gadījumos – konsultācijas klātienē, tostarp, atkarībā no katra gadījuma sarežģītības, notikušas atkārtotas konsultācijas, dokumentu sagatavošana, pārstāvība tiesā;
  • piecos gadījumos trauksmes cēlēju konsultēšana un juridiskās palīdzības sniegšana nodrošināta attālināti (telefoniski un / vai e-pastā).

Šobrīd minēto gadījumu risināšanu ir pārņēmušas kompetentās iestādes un TC centra aktīva un regulāra iesaiste vairs nenotiek.

Apmēram trešā daļa no 2019. gadā Delnas TC centrā saņemtajiem ziņojumiem ir par kādu individuālu civiltiesisku vai administratīvi tiesisku strīdu, kur jautājums būtu risināms, vēršoties pēc privātas konsultācijas pie jurista, nevis Trauksmes celšanas likumā paredzētā mehānisma ietvaros.

Kādos gadījumos vērsties Delnas TC centrā

Delnas TC centra eksperti aicina vērsties Delnā arī gadījumos, kad personas un uzņēmēji nav pārliecināti, kā konkrētais gadījums ir kvalificējams – personai nav jābūt ekspertam juridiskajos jautājumos. Delna uzklausīs ikvienu, kuram ir aizdomas par korupciju vai sabiedrības interešu apdraudējumu un jautājumi par ziņošanas kārtību. Sniegsim palīdzību, lai rastu labāko risinājumu. Ja ziņojums ir saistīts ar jautājumiem, ar kuriem strādā Delnas TC centrs, tad turpināsim plašāku ziņotāja konsultēšanu un problēmas risināšanu.

Kur var celt trauksmi – iesniegt ziņojumu

Delna jau kopš 2013. gada aktīvi iestājas par trauksmes celšanas veicināšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību. Pirms nepilna gada – 2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums, kas paredz visās valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī uzņēmumos ar vismaz 50 darbiniekiem ieviest iekšējo trauksmes celšanas sistēmu.

Līdz ar likumu ir paredzēts, ka darbinieks trauksmi var celt savā darba vietā, kompetentajā institūcijā – TC kontaktpunktā (šobrīd – Valsts Kanceleja) vai biedrībā (u. tml.). Ja nevienu no šiem mehānismiem nav iespējams izmantot, tad trauksmi iespējams celt arī, sniedzot informāciju publiski. Svarīgi norādīt, ka, ja, ceļot trauksmi, izpildās likumā paredzētie kritēriji, tad ziņotājs saņem likumā paredzēto trauksmes cēlēja aizsardzību.

Delnas 2019. gada pieredze rāda, ka viens no mehānismiem – iespēja potenciālajam trauksmes cēlējam vērsties biedrībās – bijusi tālredzīga likumdevēja iniciatīva. Ja kādu iemeslu dēļ darbinieks nevēlas celt trauksmi, izmantojot iekšējo mehānismu, kas ieviests darba vietā, Trauksmes cēlēju kontaktpunktā vai kompetentajā iestādē, tad viņš var vērsties Delnā un konfidenciāli noskaidrot atbilstošāko veidu, kā panākt iespējama pārkāpuma izmeklēšanu vai novēršanu.

Delnas TC centrs darbu turpinās arī 2020. gadā

Pateicoties Atklātības fonda līdzfinansējumam un Alianses pret korupciju Latvijā ziedotājiem, Delna trauksmes cēlēju konsultēšanas darbu un bezmaksas atbalstu turpinās veikt arī 2020. gadā.

2020. gadā turpināsim arī valsts un privātā sektora iestāžu darbinieku informatīvo un izglītošanas darbu par Trauksmes celšanas likumā paredzētajām iespējām un tiesībām, īpaši par trauksmes cēlēja aizsardzību, piemēram, pret nelabvēlīgu seku radīšanu darba vietā u. c. Tāpat skaidrosim uzņēmumu vadītājiem ieguvumus no iekšējo trauksmes celšanas sistēmu ieviešanas un palīdzēsim tās padarīt efektīvākas, lai veicinātu darbinieku uzticēšanos vadībai.

Raksts tapis projektā “Atbalsts trauksmes cēlējiem”, ko finansē Atklātības fonds un Alianses pret korupciju Latvijā ziedotāji.

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu, vispirms iezīmējiet to un pēc tam nosūtiet mūsu redaktoriem ar Ctrl+Enter.