KAS IR TRAUKSMES CELŠANA?

Trauksmes celšana ir nesamierināšanās ar pārkāpumiem vai nejēdzībām. Tā ir iespēja novērst uzņēmuma vai valsts līdzekļu nelietderīgu izmantošanu un izkrāpšanu, atgūt līdzekļus, kas aizplūst krāpšanas un korupcijas shēmās, nodrošināt likuma un cilvēktiesību ievērošanu.

2019. gada 1. maijā ir stājies spēkā “Trauksmes celšanas likums”, kurā ir noteikts, kas ir trauksmes cēlējs, par ko var celt trauksmi un kādu atbalstu trauksmes cēlējs var saņemt.

Taču situācijas ir dažādas – ne vienmēr iedzīvotājs, kurš zina par kādu iespējamu pārkāpumu, būs trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma izpratnē. Tāpēc Delna aicina ikvienu neklusēt un Delnas Trauksmes celšanas centrā ziņot par pārkāpumiem, kas apraksīti šajā mājaslapā.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajai definīcijai, trauksmes celšana un trauksmes cēlējs ir:

 • fiziska persona,
 • kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm,
 • persona šo informāciju uzskata par patiesu,
 • informācija gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

SAZINIETIES AR MUMS, JA

 • Vēlaties paziņot par iespējamu korupciju, krāpšanu, kaitējumu sabiedrībai, veselībai vai videi, vai par amatpersonu pārkāpumiem un, ja esat iespējamā pārkāpuma upuris vai liecinieks.
 • Ja Jūsu darba devējs ir vērsies pret Jums ar kādām sankcijām pēc tam, kad esat cēlis trauksmi par iespējamiem pārkāpumiem savā darba vietā.
 • Vēlaties saņemt atbalstu sistēmiskas korupcijas gadījumu risināšanā vai korupcijas risku novēršanā, vēršoties pie atbildīgajām amatpersonām un medijiem.

Ikviens var vērsties Delnas Trauksmes celšanas centrā un ziņot par dažādiem pārkāpumiem, ar kuriem saskaras:

 • korupcija un krāpšana,
 • kaitējums sabiedrībai, veselībai vai videi,
 • amatpersonu pārkāpumi.

Šajos jautājumos Delnas Trauksmes celšanas centrā saņemsiet bezmaksas juridiskās konsultācijas mūsu iespēju robežās un kompetences ietvaros.

PAR KO VAR CELT TRAUKSMI?

Trauksmes celšanas likuma izpratnē trauksmi var celt par šādiem gadījumiem:

 • amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;
 • korupcija;
 • krāpšana;
 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
 • izvairīšanās no nodokļu samaksas;
 • sabiedrības veselības apdraudējums;
 • pārtikas drošības apdraudējums;
 • būvniecības drošības apdraudējums;
 • vides drošības apdraudējums;
 • darba drošības apdraudējums;
 • sabiedriskās kārtības apdraudējums;
 • cilvēktiesību pārkāpums;
 • pārkāpums publisko iepirkumu jomā;
 • pārkāpums finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 • konkurences tiesību pārkāpums.

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu
nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

KAS NAV TRAUKSMES CELŠANA

Trauksmes celšana likuma izpratnē nav arī ziņošana par pārkāpumiem, kas nav saistīti ar profesionālo pieredzi. Taču Delnas Trauksmes celšanas centrā var ziņot arī šajos gadījumos – kad par pārkāpumu esat uzzinājis, neesot profesionāli saistīts.

Vairāk

Kā rīkoties trauksmes cēlējam?

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu, vispirms iezīmējiet to un pēc tam nosūtiet mūsu redaktoriem ar Ctrl+Enter.